Zapytanie ofertowe do projektu „Kreatywny rozwój uczniów”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są (wg kodu CPV):

  • 80500000-9 USŁUGI SZKOLENIOWE
  • 800000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
  • 80511000-9 USŁUGI SZKOLENIA PERSONELU
  • 80510000-2 USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Projekty unijne.

Zapraszamy do składania ofert.

Logotypy instytucji unijnych w ramach których realizowy jest projekt unijny