Zapytanie ofertowe do projektu „Kreatywny rozwój uczniów” – zakup sprzętu komputerowego

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
30213200-7 KOMPUTER TABLET
38651600-9 KAMERY CYFROWE
38652100-1 PROJEKTOR

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Projekty unijne.

Zapraszamy do składania ofert.