Projekty

Realizujemy szereg projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków zewnętrznych, nastawionych na kształtowanie kompetencji przyszłości wśród uczniów, rozwijając ich kreatywność oraz krytyczne i analityczne myślenie. Tworzymy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań naszych uczniów, poprzez rozwój szkolnej infrastruktury i zaplecza dydaktycznego. Doposażamy sale zajęciowe w specjalistyczny sprzęt, który wykorzystujemy w codziennej pracy.

Kształtowanie kompetencji kluczowych
Kreatywny rozwój uczniów