O fundacji

FUNDACJA KOM

Jesteśmy fundacją, która działa od 2013 roku, realizując zadania oświatowe. Prowadzimy kursy i szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjno-wychowawcze i wydarzenia o charakterze kulturalnym. Wspieramy talenty artystyczne, stymulujemy wyobraźnię, aktywizując dzieci i młodzież do działań twórczych.

W swoich programach edukacyjnych w każdym odkrywamy odkrywcę! Dzięki nam świat nauki i edukacji jest dla dzieci atrakcyjny, rozbudza ciekawość i inspiruje do zdobywania wiedzy.

Naszą kadrę wyróżniają wysokie kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk artystycznych oraz zarządzania organizacjami oświatowymi.

Jesteśmy gotowi na kolejny krok w kształtowaniu aktywnych i twórczych postaw młodych ludzi oraz świata wokół nas. Świata, który dotyczy nie tylko dzieci, ale który oddziałuje na sprawy publiczne i dobro wspólne.

Pragniemy, razem z Wami, stworzyć w Miliczu wymarzoną szkołę podstawową. Nowoczesną, kolorową i intrygującą – taką, do której dzieci chodzą z uśmiechniętymi buziami, która zapewnia najwyższy standard edukacji, pobudza kreatywność i inspiruje.

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren W Miliczu ma w nowoczesny sposób przekazywać wiedzę i uczyć umiejętności przyszłości, łącząc funkcje dydaktyczną z funkcjami wychowawczymi i opiekuńczymi. Nadrzędną ideą Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu jest rozwijanie nieograniczonej dziecięcej wyobraźni, poprzez wszechstronny rozwój uczniów w ośmiu obszarach inteligencji: językowej, ruchowej, matematyczno-logicznej, przestrzenno-wizualnej, przyrodniczej, muzycznej, intra- i interpersonalnej.

STATUT
FUNDACJI
Pobierz