Oferta

SZKOŁA WIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCI

W Społecznej Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren wierzymy, że każde dziecko, przekraczając próg nowej szkoły, wkracza na nieodkryty szlak.

Zaczyna działać, tworzyć, poszukiwać nowych rozwiązań w nieznanym dotąd świecie. Wszystko, co napotka na swojej drodze, może wzmocnić jego potencjał. Nasza szkoła jest partnerem podczas tej wędrówki.

Nie narzucamy wytyczonych ścieżek. Najpierw uważnie podążamy za Twoim dzieckiem, by później wskazać mu więcej możliwości – zdobywania wiedzy, przygotowania do życia, zgłębiania pasji.

DZIECI ZASŁUGUJĄ NA NAJLEPSZĄ EDUKACJĘ, BY KREATYWNIE
I Z WRAŻLIWOŚCIĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT
NA LEPSZE.

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

Mądre kształtowanie osobowości dziecka ułatwi mu start w dorosłe życie, a sukces edukacyjny zwiększy jego szansę odnalezienia się na rynku pracy.

 • Kształcimy przez tworzenie, badanie, doświadczanie, łącząc i wykorzystując wiedzę z wielu dziedzin.
 • Uczymy, jak wykorzystywać wiedzę w praktyce i radzić sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 • W naszej szkole zapewniamy bezpieczne warunki do nauki i spędzania wolnego czasu.
 • Poprawiamy efektywność pracy i koncentrację, stosując terapię biofeedback.
 • Pielęgnujemy tradycje, pamięć o ludziach, kulturę naszej szkoły i wartościową historię miejsca, w którym się uczymy.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O NASZEJ SZKOLE?

 • nasze zajęcia są zgodne z podstawą programową MEN,
 • stosujemy indywidualne podejście do uczniów,
 • szkolimy uczniów w małych klasach od 12 do 20 osób,
 • zapewniamy dodatkowe godziny nauki języków obcych,
 • prowadzimy innowacyjne projekty edukacyjne,
 • skupiamy się na rozwijaniu talentów dzieci i stymulujemy ich kreatywność,
 • działamy na zasadzie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • zapewniamy przyjazne, bezpieczne warunki do nauki spędzania wolnego czasu,
 • pomagamy uczniom zdobywać kompetencje społeczne i kształtować inteligencję emocjonalną,
 • zapewniamy opiekę medyczną, badania kontrolne, a także zdrowe obiady.

WIĘCEJ WIEDZY

 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Zajęcia zgodne z podstawą programową MEN
 • Warsztaty wspomagające rozwój ucznia
 • Dodatkowe godziny nauki języków obcych
 • Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Innowacyjne projekty edukacyjne
 • Umiejętne wykorzystywanie technologii informacyjnych

WIĘCEJ KOMPETENCJI

 • Wspomaganie naturalnego rozwoju dziecka i dawanie mu możliwości popełniania błędów
 • Uczenie analitycznego myślenia o życiu i świecie
 • Stosowanie praktycznego podejścia do wiedzy
 • Budowanie atmosfery współpracy, otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

WIĘCEJ PASJI

 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – naukowych, sportowych i artystycznych
 • Skupienie na mocnych stronach każdego ucznia
 • Wzbudzanie wewnętrznej motywacji do nauki i poczucia własnej wartości
 • Odkrywanie umiejętności kreatywnego uczenia się

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Książka i film
Książka i film

Warsztaty rozwijające inteligencję językową i pogłębiające wrażliwość estetyczną uczestników. Przygotowują do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez poznawanie ambitnych książek i filmów z pedagogicznym przesłaniem.

Kodowanie i programowanie
Kodowanie i programowanie

Zajęcia z prostych, programistycznych łamigłówek opartych m.in. na języku Scratch i wykorzystujących np. postaci z kreskówek Disneya, czy znane chyba na całym świecie ptaki z serii gier Angry Birds. W programie kursy podstaw programowania, 4 poziomy.

Ciekawostki i eksperymenty
Ciekawostki i eksperymenty

Warsztaty rozwijające inteligencję przyrodniczą przez eksperymentowanie i dociekanie. Kreują chęć poznawania nauk ścisłych, pokazując, jak prawa natury, chemii i fizyki funkcjonują w życiu codziennym. Rozwijają myślenie krytyczne i stymulują pamięć.

Sport i zabawa
Sport i zabawa

Warsztaty wspierające rozwój inteligencji ruchowej. Preferowana forma zajęć dla dzieci, które rozumieją świat poprzez ruch i kontakt fizyczny. Zajęcia polegające na organizacji zabaw zespołowych, tańców integracyjnych i gier team buildingowych.

Szachy
Szachy

Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, uczniowie uczą się przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią.

Warsztaty teatralne i kreatywne
Warsztaty teatralne i kreatywne

Program zajęć realizowany jest według autorskich, innowacyjnych scenariuszy. Umożliwia młodym miłośnikom sztuki profesjonalne wprowadzenie w świat teatru: jego historię, tradycję, zwyczaje, język. Dzieci działają w zespole,uczą się używać swoich emocji, poznają tajniki gry aktorskiej, współuczestniczą w tworzeniu widowiska szkolnego.

Pędzel i papier
Pędzel i papier

Warsztaty rozwijające inteligencję przestrzenno-wizualną. Zakładają kreowanie świata
wyobraźni za pomocą papieru, kamyków, piasku, tkanin, włóczki i innych materiałów.
Polegają na komponowaniu przestrzennych obrazów za pomocą różnych technik łączenia
Materiałów, rozwijają dziecięcą fantazję i kreatywność.

Prezentacja i dyskusja
Prezentacja i dyskusja

Warsztaty rozwijające inteligencję językową. O pogłębionej wrażliwości estetycznej. Przygotowujące do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez poznawanie książek i filmów ambitnych, z pedagogicznym przesłaniem.

JAK WYGLĄDA NASZA SZKOŁA?

SPACER WIRTUALNY
PO NASZEJ SZKOLE
Zwiedź naszą szkołę
GALERIA
NASZEJ SZKOŁY
Zobacz galerię

CO O NAS MÓWIĄ?

"Moje dzieci spędzają w tej szkole czas w sposób twórzczy i atrakcyjny, nigdy się nie nudzą. Zachwyca mnie też to, że przebywają w tak estetycznej i przemyślanej przestrzeni szkoły"
Justyna, mama uczniów klas VI i VIII
"Moja córka po kilku miesiącach chodzenia do tej szkoły powiedziała: 'Wiesz, mamo, czego uczą mnie w tej szkole? MYŚLENIA!' "
Kasia, mama uczennicy klasy VI
"Wiem, że moje dziecko w szkole jest bezpieczne, ma zapewnioną opiekę i zajęcia, w czasie których realizuje swoje pasje. Dzięki temu i ja mogę spokojnie pracować."
Marcin, tata ucznia klasy VI


REKRUTACJA
DO SZKOŁY
Przystąp do rekrutacji