Zdrowie i profilaktyka

Drodzy Państwo,

W trakcie trwania roku szkolnego na bieżąco podejmujemy tematy i działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Szczególnie teraz, w okresie zwiększonej ilości zachorowań na grypę i pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa, w niektórych krajach europejskich informujemy, że:

– wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili rozmowy z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania

– do szkoły zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu, w celu przeprowadzenia zajęć na temat higienicznej dezynfekcji rąk

– w szkole na bieżąco uzupełniane jest mydło antybakteryjne oraz środki dezynfekcyjne, a przy każdej umywalce znajduje się instrukcja dotycząca mycia rąk

– dzieci chore i przeziębione będą odsyłane do domów

– pracownicy szkoły na bieżąco sprawdzają komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Zwracamy się z apelem, aby i Państwo na co dzień podejmowali odpowiedzialne działania, ograniczające ryzyko zakażenia, chronili siebie i swoje dzieci, a tym samym całą społeczność szkolną.