Słowa są ważne – zaczynamy nowy rok szkolny

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice, Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły i KOM!
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać wspólnie w nowym roku szkolnym 2021/2022. Te dwa ostatnie lata nauki szkolnej były nie lada wyzwaniem dla nas wszystkich – szczególnie dla Was, Kochani Uczniowie. Wierzę jednak, że ten rok szkolny będzie czasem powrotu do normalności, że już nic nie zakłóci nam trybu normalnej pracy w naszej szkole.
W tamtym roku, także ze względu na szczególny czas pandemii, nasze wyzwanie szkolne brzmiało: „Uczymy się być uważnymi i czułymi narratorami rzeczywistości”. Chcieliśmy podkreślić jeden z elementów naszej codziennej szkolnej pracy i rzeczywistości i podkreślić, że jesteśmy uważni na każdego z Was, na Wasze potrzeby, emocje, problemy. W tym roku idziemy krok dalej. Nasze szkolne wyzwanie brzmi: „JESTEŚMY OTWARCI NA DIALOG – MĄDROŚĆ ZACZYNA SIĘ OD PYTAŃ”. Chcemy Was, Drodzy Uczniowie, zachęcić, byście stawiali pytania. Nie tylko te filozoficzne: Dokąd zmierza świat? Dlaczego warto poszukiwać i próbować różnych rozwiązań?, Którędy wytyczyć ścieżkę swojego rozwoju? ale też takie, które pozwolą nam lepiej rozumieć siebie i lepiej ze sobą współpracować: Jak możemy sobie wzajemnie pomóc? W jaki sposób prowadzić dialog oparty na szacunku? Co możemy zrobić dla siebie i dla innych, byśmy się wszyscy dobrze czuli w naszej szkolnej społeczności?
Chcemy przez cały rok przypominać sobie wzajemnie, że SŁOWA SĄ WAŻNE. Na korytarzach szkolnych zawiesiliśmy kilka ważnych, wielkich słów, by sobie ciągle o nich przypominać. To m.in. HUMANIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPÓŁPRACA, SZACUNEK, PRAWDA . Wiemy, że słowa mogą ranić albo leczyć, że słowa mają moc zmieniania nie tylko świata, ale przede wszystkim nas samych, naszych relacji. Kiedy będziemy stawiać pytania pełne ciekawości, będziemy mieli szansę dowiedzieć się wielu rzeczy, będziemy mieli szansę rozumieć, a nie osądzać drugiego człowieka. Czasami trzeba włożyć czyjeś buty, przejść ścieżki życia, którymi on przeszedł, przeżyć smutki, upaść i podnieść się, poznać czyjąś historię, by naprawdę móc zrozumieć. Osądzać jest łatwiej, ale często jest przecież tak, że my widzimy tylko czubek góry lodowej (wyrysowaliśmy taką górę na tablicy w strefie rodzica), a pod nią, pod tym, co my widzimy kryje się wołanie drugiej osoby: Zauważ mnie. Zainteresuj się mną. Zaangażuj mnie w coś. Uwierz we mnie. Nie rezygnuj ze mnie….
Żyjemy dziś w chaosie informacyjnym, spływa do nas mnóstwo informacji, można się w nich zagubić, coraz trudniej rozeznać, które są prawdziwe, a które są tylko fake newsami, rozpowszechnianymi po to, by wprowadzać zamęt. Ten chaos dotyczy też edukacji, tutaj też bardzo łatwo manipulować słowem, mówiąc o cnotach, prawdzie i dobru. Bądźmy uważni na SŁOWA, na to, co mówimy, jak mówimy, czy informacje, które przekazujemy są na pewno sprawdzone i prawdziwe. I zawsze pamiętajmy o jednym – przed sobą, obok siebie mamy drugiego człowieka, któremu należy się szacunek, a SŁOWA są tego szacunku podstawowym wyrazem i znakiem. SŁOWA SĄ WAŻNE.
Dlatego – odpowiednio dobierając słowa – chcę nam wszystkim życzyć, by to był DOBRY rok, pełen wzajemnego SZACUNKU, codziennej RADOŚCI – w pracy i w relacjach, byśmy „ZOBACZYLI – siebie i innych – OCZAMI INNEGO, USŁYSZELI USZAMI INNEGO, POCZULI SERCEM INNEGO”. Tego Wam w tym nowym roku szkolnym życzę.

Anna Przybyło
Dyrektorka Szkoły