Lekcja ekonomii – Złote Szkoły NBP

W ramach ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, uczniowie klas siódmych wzięli udział w pierwszych zajęciach, w czasie których poznali historię pieniądza, dowiedzieli się co to jest barter, płacidło, pieniądze elektroniczny oraz kryptowaluta BITCOIN-pieniądz przyszłości. O tym ostatnim instrumencie płatniczym opowiedział gość specjalny – Omar Abi Issa – development finansowy, z którym uczniowie mogli dyskutować on-line. Po części teoretycznej siódmoklasiści analizowali budżety domowe przykładowych rodzin, tworzyli mapy myśli o dochodach i wydatkach, a także zapoznali się z pojęciami: budżet zrównoważony, deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa.

Zajęcia odbywały się w ramach ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, którego temat przewodni tegorocznej edycji brzmi GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH. Ideą programu jest podejmowanie działań kształtujących kompetencje ekonomiczne i w zakresie zarządzania finansami.