Godnych Świąt!

W świecie różnorodności, wśród
serdecznych spojrzeń, przelotnych uśmiechów,
szczerych pozdrowień i czułych uścisków,
rodzi się na nowo ludzka godność i akceptacja.

Niech świąteczny czas łączy
skrawki uczuć w kalejdoskop
pełen wzajemnego szacunku.

Kreatywna KOMpania