Giganci Finansów Osobistych

Klasy 7A i 7B biorą udział w  ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP, którego temat przewodni tegorocznej edycji brzmi GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH. Ideą programu jest podejmowanie działań kształtujących kompetencje ekonomiczne i w zakresie zarządzania finansami.

Finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości. Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat. 6 uczniów klas 7-mych tworzy Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza działania programu z pomocą nauczycieli,  którzy pilotują program w szkole.

W ramach programu należy przeprowadzić trzy działania a są to:

    • Lekcja z ekonomią – zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Może być przeprowadzona online w trakcie nauczania zdalnego. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów. Przykładowo: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczania raty kredytu, a na lekcji historii lub geografii uczniowie mogą poznać zagadnienie inflacji, śledząc skutki jej wahań w różnych państwach na przestrzeni lat. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.

    • Spotkanie z ekspertem – zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć z ekspertem/ekspertami, które w ciekawy sposób przybliżą uczniom wiedzę dotyczącą tematu przewodniego programu. Spotkanie z ekspertem może zostać przeprowadzone np. w formie jednorazowego lub cyklicznego warsztatu, wykładu czy kursu. Spotkanie może odbyć się tradycyjnie w szkole lub w innym miejscu, może być również przeprowadzone online lub nagrane wcześniej i odtworzone np. w trakcie zajęć zdalnych. Ekspert lub eksperci biorący udział w spotkaniu powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Mogą to być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni czy innych placówek naukowych.

    • Przeprowadzenie debaty o finansach osobistych – zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi przewodniemu programu, z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie w szkole lub w innym wybranym miejscu. Można ją również zorganizować przy użyciu dostępnych aplikacji internetowych do wideokonferencji. Do jej przeprowadzenia mogą być zaangażowani ekspert/eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.

Więcej o programie Złote Szkoły NBP można przeczytać na stronie www.nbp.pl/edukacja