Dobra przestrzeń dla edukacji

W ramach 21. edycji Programu Edukacyjno-Projektowego współpracujemy ze studentami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy projekcie „Uwolnij Swoją Szkołę”. Celem programu jest przybliżenie studentom realiów i wymogów rynku, na którym wkrótce będą musieli się odnaleźć. Zdobywanie wiedzy i umiejętności projektowych w praktyce ma im w tym pomóc.

 

Proces powstawania nowego mebla zachodzi przy ścisłej współpracy projektanta z wykonawcą. Z tego względu, nacisk projektu kładziony jest na bezpośredni kontakt studentów z praktykami branży. Poprzez udział w programie, młodzi projektanci uczą się wsłuchiwać w potrzeby przedsiębiorców, ci drudzy zaś poznają potencjał zawodowy przyszłych absolwentów UAP. Idea PE-P zakłada, że dobry produkt powstaje w odpowiedzi na realne, często bardzo specyficzne, problemy użytkowników. Adresatami projektów są zarówno przestrzenie prywatne, jak i publiczne. W ramach tegorocznej edycji, Uniwersytet podjął współpracę z naszą szkołą i firmą Deftrans – liderem rynku w segmencie mebli łazienkowych w Polsce. Projekt odbywa się pod hasłem Uwolnij swoją szkołę/Uwolnij Twoją szkołę.

Podwaliną dobrego projektu jest głęboka empatyzacja projektanta z odbiorcą końcowym. Dlatego prace rozpoczęły się od spotkania studentów z kadrą nauczycielską i uczniami. Pogłębiona dyskusja pozwoliła na lepsze zrozumienie istniejących potrzeb z różnych perspektyw.

W kolejnym etapie studenci wzięli udział w szkoleniach i warsztatach ze specjalistami firmy Deftrans oraz pozostałymi partnerami programu. Firma zaoferowała wsparcie merytoryczne i odpowiednie zaplecze technologiczne na potrzeby prowadzenia projektu.