Zapraszamy na Seminarium

Zapraszamy na Seminarium Naukowe z cyklu Przebudzenia: Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej, które odbędzie się zdalnie dnia 24 marca (piątek) w godz. 18.00-21.00. Gościem spotkania będzie dr Tomasz Juńczyk, autor książki „Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej”, wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W panelu prowadzących, obok dr Anny Hildebrandt-Mrozek z Happines at Scholl i Prof. dr hab. Romana Lepperta z Akademickie Zacisze będzie uczestniczyła nasza Dyrektorka Anna Przybyło.


Zapisy na seminarium odbywają się przez formularz rejestracyjny dostępny -> TUTAJ
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom i nie będzie transmitowane na FB.


Seminarium inicjuje naszą współpracę w przedsięwzięciu „Szczęście w Szkole: inspiracje-badania-praktyki”.
Stawiamy sobie 3 cele:
• Inspiracje – bazując na istniejących praktykach i badaniach chcemy inspirować innych do wykorzystywania sprawdzonych i tworzenia nowych narzędzi psychologii pozytywnej w praktyce edukacyjnej. Również inspirować do poznania tej dziedziny wiedzy.
• Badania – chcemy inicjować i podejmować badania w sferze weryfikacji istniejących narzędzi oraz wdrażania nowych w obszarze badania szczęścia w szkole.
• Praktyki – chcemy pokazywać dobre praktyki szkół, przedszkoli ale i sami praktykować w trakcie całego roku poprzez: cykl Przebudzenia, spotkania badawczo-inspiracyjne oraz Tydzień Szczęścia w Szkole.


„Przebudzenia” odbywać się będą w okolicach 20 marca, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Chcemy wówczas zapraszać środowisko edukacyjne do wspólnego pochylenia się nad ideami, nad którymi będziemy pracować długofalowo.


Kulminacją tego będzie Tydzień Szczęścia w Szkole i wydarzenia wokół niego. Co udało nam się wypracować? Jakie są rezultaty? Jakie wyciągamy wnioski?


„Przebudzenia” mają wiosennie budzić do „nowego” i zachęcić do podejmowania działań długofalowych, wychodząc nieco poza ramy tradycyjnego roku szkolnego czy roku kalendarzowego. Praktykowanie pozytywności odbywa się przecież każdego dnia, bez względu na jego charakter roboczy czy wakacyjny.
Naszym gościem będzie dr Tomasz Juńczyk, autor książki „Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej”, wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Program spotkania:

  1. Powitanie i wprowadzenie
  2. Wykład dr Tomasza Juńczyka
  3. Dyskusja – moderatorem prof. dr hab. Roman Leppert

Na spotkanie zapraszają:
Roman Leppert, pedagog, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; od dwóch lat prowadzi Akademickie Zacisze, w którym rozmawia z autor(k)ami książek poświęconych pedagogice i edukacji.
Anna Przybyło, filolog, nauczycielka i pasjonatka kreatywnych metod nauczania, organizatorka wydarzeń o charakterze dydaktyczno – artystycznym, twórczyni założeń programowych Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego, pomysłodawczyni i dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu.
Anna Hildebrandt-Mrozek, doktor nauk ekonomicznych, naukowiec i praktyk bazujący na dorobku psychologii pozytywnej, edukacji pozytywnej i ekonomii, z ponad 20-letnim doświadczeniem doradztwa w sferze edukacji i biznesu. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.