Szkoła większych możliwości

W minionym roku prowadziliśmy w naszej szkole szereg projektów edukacyjnych, w których udział mogli wziąć uczniowie ze wszystkich poziomów nauczania. Realizowaliśmy innowacyjne programy nauczania i doposażyliśmy pracownie, pozyskując dotację z programów krajowych i unijnych.

Co udało nam się zrealizować?

 1. REALIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I KLUCZOWE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
  • Orientacja w terenie (azymut, czytanie mapy, praca z kompasem) – geograficzna gra edukacyjna w Krainie Wygasłych Wulkanów – uczniowie klas IV-VIII
  • Wyprawa geologiczna w głąb Ziemi – zajęcia laboratoryjne w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej (warsztaty mineralogiczne/geologiczne związane z wodą i glebą) – uczniowie klas IV-VIII
  • Praktyczne zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa – interaktywny program w Explora Park w Wałbrzychu – uczniowie klas IV-VIII
  • Jak działa elektrownia węglowa i skąd się bierze prąd? – zajęcia edukacyjne, pokazy i eksperymenty w Łódzkim Centrum Nauki i Techniki – uczniowie klas IV-VIII
  • Podróż na orbitę okołoziemską – multimedialny pokaz w Planetarium EC1 w Łodzi – uczniowie klas IV-VIII
  • Rękodzieło papiernicze – lekcje muzealne i praktyczne warsztaty tworzenia papieru czerpanego z makulatury w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój – uczniowie klas I-III
  • Przyszłość zwierząt na Ziemi – zajęcia edukacyjne we wrocławskim ZOO: „Niesamowite zwierzęta – jak je znaleźć?” i „Skutki zmian klimatu – jak chronić ginące gatunki?” – uczniowie klas I-III
  • Planowanie przestrzenne miast – warsztat akademicki metodą Design Thinking prowadzony przez dr inż. arch. kraj. Igę Solecką z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: zwiększający świadomość uczniów dotyczącą planowania przestrzennego miast, układu urbanistycznego i robienia analiz przestrzennych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu – uczniowie klas I-VIII
  • Fizyka w działaniu – symulacje, eksperymenty i wystawy interakcyjne związane z optyką, hydrostatyką, akustyką i mechaniką w krakowskim Ogrodzie Doświadczeń – uczniowie klas IV–VIII
  • Paleontologia w praktyce – warsztaty na stanowisku dokumentacyjnym Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie: poszukiwanie skamieniałości prehistorycznych na terenie wykopalisk oraz zajęcia dotyczące ewolucji rodzaju ludzkiego i miejsca człowieka w świecie nieożywionym
  • Tworzenie węzłów przydatnych nie tylko na wodzie – zajęcia edukacyjne w pracowniach Odra Centrum we Wrocławiu poświęcone nauce wiązania węzłów przydatnych zarówno w żeglarstwie jak i w życiu codziennym oraz tworzenia dekoracji z lin i sznurków – uczniowie klas I-VIII
 2. REALIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA I WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ UCZNIÓW, m.in.
  • Animacja i grafika komputerowa
  • Badania i obserwacje
  • Ciekawostki i eksperymenty
  • Edu fun
  • Terapia biofeedback
  • Trening Umiejętności Społecznych
  Część zajęć i wyjazdów edukacyjnych została zrealizowana z projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wśród uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu”.
 3. WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE I INTEGRACYJNE
  • Góry Kaczawskie i Zamek Grodziec w Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów – uczniowie klas IV-VIII
  • Przemysłowe miasto Łódź – uczniowie klas IV-VIII
  • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój – uczniowie klas I-III
  • Błędne Skały w Górach Stołowych – uczniowie klas I-III
  • Zoo we Wrocławiu – zwiedzanie ZOO i Afrykarium – uczniowie klas I-III
  • Kopalnia Soli w Wieliczce
  • Kraków
  – zwiedzanie Krakowa: Sukiennice i Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – uczniowie klas IV – VIII (3-dniowa wycieczka)
  • Opolszczyzna – Zamek w Mosznej i Prehistoryczne Oceanarium w Parku Dinozaurów w Krasiejowie – uczniowie klas I-III (2-dniowa wycieczka)
  • Park Rozrywki Energylandia w Zatorze – uczniowie klas IV – VIII (3-dniowa wycieczka)
 4. DOPOSAŻENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ – zakup sprzętów, książek i pomocy dydaktycznych do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń fizycznych oraz prowadzenia lekcji z wykorzystaniem elementów technologii informacyjno – komunikacyjnych, by efektywniej i skuteczniej wprowadzać uczniów w świat nowoczesnej wiedzy i nabywania kompetencji przyszłości:
  • nowoczesne programy multimedialne
  • interaktywny monitor dotykowy
  • drukarka 3D
  • zestaw okularów VR do wirtualnej rzeczywistości
  • zestawy minirobotów
  • Lego Education
  • Książki uzupełniające wyposażenie mediateki (w tym 150 lektur)
  • multifunkcyjne meble do wykorzystania w klasach i na korytarzach podczas przerw

Wydarzeniem, które łączyło nasza społeczność szkolną i pokazywało nam wszystkim, jak inspirującą – jako mieszkańcy – mozaikę tradycji i obyczajów tworzymy na Dolnym Śląsku, było świąteczne spotkanie przy Obrusie GOŚĆ-INNOŚCI, do którego inspirację stanowiła idea Wzornika Dolnośląskiego.
Były też ogniska, wyjazdy rekreacyjne, nocowania w szkole, spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty, konferencje i wiele innych.

Przed nami czas ferii zimowych, a potem kolejne – pełne wyzwań edukacyjnych i wychowawczych, inspiracji i projektów II półrocze. Życzymy dobrego odpoczynku!