Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0

Wprowadzamy zdrowe rozwiązania w szkole i w domu, edukujemy w zakresie bezpieczeństwa i higieny, chcemy zdrowo odżywiać nasze dzieci, dbać o ich wszechstronny rozwój i edukację, a jednak … nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. A ono – szczególnie w ostatnich latach – mocno poupada wśród dzieci i młodzieży. Statystyki dotyczące liczby depresji, samobójstw wśród dzieci i młodzieży plasują Polskę na drugim miejscu w Europie. Ale nie tylko pod kątem zagrożeń chcemy patrzeć na zdrowie psychiczne. Termin „zdrowie psychiczne” dzieci i młodzieży odnosi się do DOBROSTANU SPOŁECZNEGO, EMOCJONALNEGO I BEHAWIORALNEGO i jest uważany za integralną część zdrowego rozwoju. I dlatego w myśl – lepiej zapobiegać niż leczyć – chcemy je wspierać także w naszych szkolnych działaniach poprzez:

  • kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne;
  • budowanie konstruktywnego systemu wartości;
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;

Kolejny rok w swojej pracy profilaktyczno – wychowawczej wdrażamy program Instytutu Edukacji Pozytywnej „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0(dawniej Myślę Pozytywnie). Znajdujemy się w gronie placówek, które przez cały rok współpracując z Instytutem Edukacji Pozytywnej wspierają zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 

Szkoła Myślenie Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”.

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. W czasie trwania Programu wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia, tj. nauczycieli, rodziców.

Czym jest ten program i dlaczego decydujemy się go wdrażać?

„Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły z całej Polski do uważności na tematykę zdrowia psychicznego i do podjęcia realnych działań na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w tym zakresie. Każda szkoła biorąca udział w programie otrzymuje pakiet pomocy do wykonania zadań wychowawczo- profilaktycznych w zakresie upowszechniania wiedzy i sposobów dbania o zdrowie psychiczne. Otrzymuje szeroki pakiet warsztatów, szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów oraz przez cały rok kalendarzowy jest objęta wsparciem ekspertów z Instytutu Edukacji Pozytywnej.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość w tym roku szkolnym 2022/2023 program obejmuje dwa główne zagadnienia: komunikacji międzykulturowej i rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym, mając na celu wzmacnianie kompetencji związanych z funkcjonowaniem w grupach polsko-ukrainskich, budowanie poczucia bezpieczeństwa i lepszego zrozumienia, nauce wspólnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. W tym celu korzystamy z atrakcyjnych dwujęzycznych materiałów, scenariuszy, kart pracy dostosowanych do różnych grup wiekowych oraz wielu pomocy i gadżetów wspierających pracę z uczniami.

Temat przewodni we wrześniu obejmował „Budowanie zintegrowanego zespołu klasowego i tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego zdrowiu psychicznemu”, a w październiku „Rozwijanie samodzielności u uczniów i uczennic oraz budowanie motywacji do nauki”.

A już w listopadzie zapraszamy na otwartą konferencję „Klimat Szkoły. Tworzymy go razem!”, która jest jednym z elementów działań w projekcie Instytutu Edukacji Pozytywnej. Szczegółowe informacje o konferencji i warsztatach wraz z zapisami znajdują się w linku – https://szkolakom.pl/zapraszamy-na-konferencje-klimat-szkoly-tworzymy-go-razem/