Sukces naszych uczniów na egzaminie ósmoklasisty

Z dumą informujemy o fantastycznych wynikach naszych uczniów w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty. Najwyższy wynik w gminie i powiecie, przewyższający nawet średnią wojewódzką i krajową, to najlepszy dowód na to, że obrane przez nas metody nauczania mają sens i przynoszą wymierne efekty.

Misją naszej szkoły jest kreowanie pozytywnej i bezpiecznej przestrzeni do rozwoju naszych uczniów. Przekazując wiedzę, zachęcamy dzieci do łamania schematów, myślenia poza szablonem i łączenia umiejętności z wielu dziedzin. Naukę koncentrujemy na praktyce i twórczym rozwiązywaniu problemów w atmosferze współpracy i wrażliwości na drugiego człowieka. Nie narzucamy presji związanej z osiąganiem określonych wyników, a jedynie motywujemy i wspieramy dziecko w jego naturalnym dążeniu do zdobywania wiedzy i poznawania otaczającego je świata.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole wykraczają poza podstawę programową MEN. Wspieramy je dodatkowymi projektami edukacyjnymi oraz dodatkowymi godzinami nauczania języków obcych. Dzięki edukacji w niewielkich grupach, każdy z naszych uczniów ma zapewnione indywidualne podejście i wsparcie ze strony nauczyciela.

Przez osiem lat konsekwentnie realizowaliśmy tę niestandardową koncepcję edukacyjną. Dziś widzimy, że przyniosła ona efekty. Nasi tegoroczni absolwenci osiągnęli najwyższe wyniki spośród wszystkich szkół gminnych i powiatowych oraz przekroczyli średnią wojewódzką i krajową, co ilustrują załączone wykresy.

Znakomite rezultaty naszych uczniów są dla nas powodem do dumy. Przede wszystkim jednak cieszy nas to, że wypuszczamy w świat ludzi pewnych swojej wartości, otwartych na zmianę, odważnych, kreatywnych i wrażliwych na otaczającą ich rzeczywistość.

Wierzymy, że nasi wychowankowie będą odnosić sukcesy w wielu obszarach. I niezależnie od tego, jaką życiową ścieżką zdecydują się dalej podążyć, wkroczą na nią z odwagą i wiarą we własne kompetencje.