Klimat szkoły. Tworzymy go razem!

W trosce o dobry klimat szkoły i rozwijanie pozytywnej komunikacji społecznej nasza szkoła przystąpiła do projektu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”, który jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z tym korzystamy z programu wsparcia szkoleniowo – wdrożeniowego w częściach: „Mediacje w szkole” oraz „Komunikacja bez przemocy (NVC)”.

Mediacje Szkolne i Rówieśnicze to niezbędny element rozwoju i działania każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. W Ramach Programu „Mediacje w szkole” otrzymujemy:

  • Certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN (zakres podstawowy i rozszerzony); dla RODZICÓW, NAUCZYCIELI, DYREKCJI, UCZNIÓW
  • Szkolenia stacjonarne lub online dla Rad Pedagogicznych dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki;
  • Szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych;
  • Warsztaty dla szkolnych Klubów Mediacji; 
  • Dostęp do mini kursów tematycznych dla młodzieży w formie online;
  • Specjalistyczne konsultacje (certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);    
  • Udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
  • Stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.

Komunikacja bez przemocy (NVC) to sposób porozumiewania się opracowany przez Marshalla Rosenberga. Filarami NVC są: świadomość siebie i empatia względem rozmówcy. Wierzymy, że te komponenty pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń umożliwiającą porozumienie. W ramach programu rodzic może ukończyć szkolenie certyfikacyjne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym NVC – Komunikacji bez przemocy.

Poziom podstawowy obejmuje wyłącznie treści dostępne na platformie – osoba wykonująca szkolenie może je realizować w wybranym przez siebie tempie. Poziom rozszerzony obejmuje poza treściami dostępnymi na platformie, również spotkania szkoleniowe online prowadzone w czasie rzeczywistym. Do ukończenia szkolenia rozszerzonego na platformie KONIECZNY jest udział we wszystkich spotkaniach szkoleniowych wymaganych programem (10 godzin dydaktycznych). Spotkania szkoleniowe online na żywo są podzielone na grupy szkoleniowe. Nie jest konieczne trzymanie się jednej grupy szkoleniowej, jednak wymagane jest wzięcie udziału we wszystkich godzinach szkoleniowych, aby ukończyć szkolenia na platformie i otrzymać certyfikat.

Dla ułatwienia fundacja przygotowała film wyjaśniający system szkoleniowy online:

Rejestracja na platformie

Każda osoba z naszej Społeczności Szkolnej chcąca wziąć udział w szkoleniach proszona jest o wejście na stronę nvcwszkole.pl i wybrania przycisku w prawym górnym roku Rejestracja. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Uwaga! Prosimy o zwrócenie uwagi, aby nazwa placówki była wpisana w taki sposób, aby było to dla nas możliwe do zidentyfikowania osoby (Społeczna Szkoła Podstawowa im. A. Lindgren) – tylko osoby z Naszej Placówki mogą korzystać z platformy. Po wypełnieniu wszystkich danych i wybraniu przycisku „utwórz konto” powinna do Państwa zostać wysłana wiadomość e-mail (prosimy sprawdzać folder SPAM lub Oferty w przypadku nieotrzymania maila w ciągu kilku minut). W sytuacji, gdyby wiadomość aktywacyjna do Państwa nie dotarła, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego: szkolenia.iep@gmail.com

Dla ułatwienia przygotowano film wyjaśniający rejestrację na platformie:

Jeśli Państwo brali udział w programie w roku 2020, konta wówczas założone są wciąż aktywne. Mogą Państwo rozszerzyć szkolenie o nowe treści. Zachęcamy do korzystania ze szkoleń, a w ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0 możecie korzystać z dostępnych materiałów na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Zapraszamy także chętnych rodziców do wypełnienia anonimowej ankiety na temat Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ankiet dostępna jest TUTAJ.